Vidéos Youtube

Voici quelques vidéos qu'on a mis sur Youtube.

 

Kassoum's Rice Harvest and Threshing (Toumousseni)

Moussodougou Fonio Harvest

Moussodougou Chiefs

Resident of Fabedougou tells story of Turka village in Burkina Faso

Turka women singing while winnowing rice in village of Toumousseni, Burkina Faso)

Partager